dimecres, 23 de març de 2016

TOT PREPARANT LA VOSTRA VINGUDA A EMPÚRIES

Benvolguts companys de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB,

Aquesta és la darrera entrada que fem habitualment per a les estades de l'alumnat d'escoles i instituts. Naturalment, hi ha apartats que no us afecten però hem preferit deixar-la sencera per si la voleu comentar -potser conjuntament amb el document de "Com funciona el CdA Empúries" que us vàrem incloure en l'entrada de salutació- amb els participants a les activitat aquí al CdA els propers dies.

A través del bloc us hem fet arribar els guions de continguts que treballarem a les diferents activitats que farem durant la vostra estada al Camp d’Aprenentatge Empúries. Així mateix també us hem enviat el conte i el material de presentació d’aquestes activitats per als alumnes. És molt convenient que ho treballeu a l’aula abans de venir

Mentre sereu amb nosaltres, a cada itinerari l’alumnat treballarà un quadern de camp que li facilitarem, juntament amb un suport per a poder escriure que haurà de retornar després de cada activitat. És imprescindible, doncs, que cadascú porti el material necessari per poder prendre anotacions. La roba d’abric per si refresca -recordeu que estem vora el mar i la marinada que s'aixeca a partir del migdia sol ser fresca i humida- paravent, xubasquero, capelina o paraigua per a la pluja i una gorra o barret per al sol, també són necessaris. Ja veieu que enguany el temps és difícil de preveure, per tant, cal venir preparats per a tot. Cal pensar en portar calçat adequat per a caminar i protecció solar si es creu convenient.

Hem de confiar que el bon temps ens acompanyarà. Podeu comprovar-ho tot seguit:

El temps a l'Escala els propers cinc dies


Així mateix cal que us recordeu de portar, a més de la farmaciola tradicional per a les contingències que pugueu necessitar normalment, una altra de petita per a cada grup per poder portar a la motxilla durant les sortides, pel cas que sigui necessari fer alguna cura d’urgència.

Si resumim el que és necessari portar: útils d'escriure; roba d’abric; paravent, xubasquero, capelina o paraigua per a la pluja; gorra o barret per al sol; protecció solar, si es creu convenient; calçat adequat per a caminar; i, qui ho cregui necessari, una motxilla petita i cantimplora. Per part del Centre, una farmaciola petita per a cada grup amb les cures d’urgència per poder portar a la motxilla durant les sortides de camp i un exemplar imprès del quadern de síntesi per a cadascú.

Enguany heu de fer el pagament del preu públic de 3 € per alumne i dia (en el vostre cas, 6 € per alumne), després de venir al CdA o durant la vostra estada, és a dir, quan sapigueu el nombre d'alumnes que vénen, via trasnferència bancària al númerod e compte que figura al Full d'inscripció que us hem fet arribar. Recordeu que quan vingueu ens heu de portar complimentat aquest full d'inscripció definitiva juntament amb un llistat amb tots els alumnes que vénen a l'estada. En aquest llistat hi haureu de fer constar l'alumnat amb exempcions o bonificacions al pagament del preu públic i, si n'hi hagués, hi haureu d'adjuntar la fotocòpia compulsada pel centre dels justificants d'aquestes exempcions o bonificacions.

Cal que feu grups amb el mateix nombre d'alumnes per als itineraris i per a l'activitat de presentació, abans de venir. També és convenient que ens digueu si hi ha algun grup amb un nivell diferent o si tots els grups tenen diversitat de nivells. 
També és necessari que ens confirmeu, com més aviat millor, el nombre d'alumnes que vindran per tal de poder imprimir el material.

És imprescindible la presència d’un professor/a acompanyant per cada grup d’alumnes, ja que és qui ha de vetllar pel manteniment de l’ordre i la disciplina de l’alumnat. És recomanable, doncs, la presència d’un professor/a més que el nombre de grups de treball pel cas que hi hagi algun problema o algun accident. En cap cas es farà una activitat amb un grup sense professor/a acompanyant. Si cal reduir el nombre de grups i l’augment de la ràtio d’alumnes no permet fer alguna de les activitats previstes, s’haurà de substituir per alguna altra. En el vostre cas, si veniu amb 5 acompanyants per a tres grups de treball, no hi hauria d'haver cap problema en aquest sentit.
 

El professorat del CdA sovint apliquem el sistema d’anar fent preguntes als alumnes destinades a detectar-ne els coneixements previs, i aprofitar les seves respostes, encertades o no, per conduir l’activitat i centrar-ne l’atenció. De vegades ens trobem amb professorat que s’inquieta amb aquest procediment. Volem remarcar que en cap cas no es tracta de judicar els coneixements de l’alumnat ni les metodologies del centre.

Si teniu algun dubte, estem a la vostra disposició.

Fins ben aviat
Eusebi

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada