dimarts, 12 d’abril de 2016

DE RETORN A CASA I ENQUESTA DE VALORACIÓ


Benvolguts companys,Esperem que el vostre viatge de tornada a casa hagi tingut lloc sense cap contratemps.
També desitgem que la vostra estada hagi estat molt profitosa.

Finalment, us enviem l'enllaç al formulari de la valoració de l'estada.
Un cop completada, cliqueu a l'Envia que hi trobareu al final (sapigueu que no us la deixarà enviar si queda en blanc algun dels apartats marcats amb un asterisc).

Per a nosaltres són molt importants les vostres opinions i propostes per tal de millorar el nostre servei.

Si necessiteu algun material o recurs complementari, només l'heu de demanar.

Moltes gràcies per tot i fins la propera!
Eusebi i tot l'equip del CdA Empúries

dimecres, 23 de març de 2016

TOT PREPARANT LA VOSTRA VINGUDA A EMPÚRIES

Benvolguts companys de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB,

Aquesta és la darrera entrada que fem habitualment per a les estades de l'alumnat d'escoles i instituts. Naturalment, hi ha apartats que no us afecten però hem preferit deixar-la sencera per si la voleu comentar -potser conjuntament amb el document de "Com funciona el CdA Empúries" que us vàrem incloure en l'entrada de salutació- amb els participants a les activitat aquí al CdA els propers dies.

A través del bloc us hem fet arribar els guions de continguts que treballarem a les diferents activitats que farem durant la vostra estada al Camp d’Aprenentatge Empúries. Així mateix també us hem enviat el conte i el material de presentació d’aquestes activitats per als alumnes. És molt convenient que ho treballeu a l’aula abans de venir

Mentre sereu amb nosaltres, a cada itinerari l’alumnat treballarà un quadern de camp que li facilitarem, juntament amb un suport per a poder escriure que haurà de retornar després de cada activitat. És imprescindible, doncs, que cadascú porti el material necessari per poder prendre anotacions. La roba d’abric per si refresca -recordeu que estem vora el mar i la marinada que s'aixeca a partir del migdia sol ser fresca i humida- paravent, xubasquero, capelina o paraigua per a la pluja i una gorra o barret per al sol, també són necessaris. Ja veieu que enguany el temps és difícil de preveure, per tant, cal venir preparats per a tot. Cal pensar en portar calçat adequat per a caminar i protecció solar si es creu convenient.

Hem de confiar que el bon temps ens acompanyarà. Podeu comprovar-ho tot seguit:

El temps a l'Escala els propers cinc dies


Així mateix cal que us recordeu de portar, a més de la farmaciola tradicional per a les contingències que pugueu necessitar normalment, una altra de petita per a cada grup per poder portar a la motxilla durant les sortides, pel cas que sigui necessari fer alguna cura d’urgència.

Si resumim el que és necessari portar: útils d'escriure; roba d’abric; paravent, xubasquero, capelina o paraigua per a la pluja; gorra o barret per al sol; protecció solar, si es creu convenient; calçat adequat per a caminar; i, qui ho cregui necessari, una motxilla petita i cantimplora. Per part del Centre, una farmaciola petita per a cada grup amb les cures d’urgència per poder portar a la motxilla durant les sortides de camp i un exemplar imprès del quadern de síntesi per a cadascú.

Enguany heu de fer el pagament del preu públic de 3 € per alumne i dia (en el vostre cas, 6 € per alumne), després de venir al CdA o durant la vostra estada, és a dir, quan sapigueu el nombre d'alumnes que vénen, via trasnferència bancària al númerod e compte que figura al Full d'inscripció que us hem fet arribar. Recordeu que quan vingueu ens heu de portar complimentat aquest full d'inscripció definitiva juntament amb un llistat amb tots els alumnes que vénen a l'estada. En aquest llistat hi haureu de fer constar l'alumnat amb exempcions o bonificacions al pagament del preu públic i, si n'hi hagués, hi haureu d'adjuntar la fotocòpia compulsada pel centre dels justificants d'aquestes exempcions o bonificacions.

Cal que feu grups amb el mateix nombre d'alumnes per als itineraris i per a l'activitat de presentació, abans de venir. També és convenient que ens digueu si hi ha algun grup amb un nivell diferent o si tots els grups tenen diversitat de nivells. 
També és necessari que ens confirmeu, com més aviat millor, el nombre d'alumnes que vindran per tal de poder imprimir el material.

És imprescindible la presència d’un professor/a acompanyant per cada grup d’alumnes, ja que és qui ha de vetllar pel manteniment de l’ordre i la disciplina de l’alumnat. És recomanable, doncs, la presència d’un professor/a més que el nombre de grups de treball pel cas que hi hagi algun problema o algun accident. En cap cas es farà una activitat amb un grup sense professor/a acompanyant. Si cal reduir el nombre de grups i l’augment de la ràtio d’alumnes no permet fer alguna de les activitats previstes, s’haurà de substituir per alguna altra. En el vostre cas, si veniu amb 5 acompanyants per a tres grups de treball, no hi hauria d'haver cap problema en aquest sentit.
 

El professorat del CdA sovint apliquem el sistema d’anar fent preguntes als alumnes destinades a detectar-ne els coneixements previs, i aprofitar les seves respostes, encertades o no, per conduir l’activitat i centrar-ne l’atenció. De vegades ens trobem amb professorat que s’inquieta amb aquest procediment. Volem remarcar que en cap cas no es tracta de judicar els coneixements de l’alumnat ni les metodologies del centre.

Si teniu algun dubte, estem a la vostra disposició.

Fins ben aviat
Eusebi

dimarts, 23 de febrer de 2016

MATERIAL PREVI: TOT DESCOBRINT L'ENTORN D'EMPÚRIES

Benvolguts companys,

Fa dos cursos vàrem iniciar un nou paquet d'activitats, amb el mateix títol d'aquesta entrada, dirigida a l'alumnat del Cicle Superior de Primària, ESO i Batxillerat. Dura dos dies i es completa, normalment, amb una visita al poble de St. Martí d'Empúries (antiga Palaiàpolis grega i bressol del comptat d'Empúries) i l'espigó hel·lenístic que, després de 2200 anys, encara continua aguantant els embats de les onades.
En aquesta proposta s'estudia el sistema dunar i el jaciment d'Empúries de forma autònoma, organitzant l'alumnat per grups que han de localitzar un seguit de punts marcats en un gps, que són diferents per a cada grup. A cada punt els alumnes han d'identificar una imatge, un text i contestar unes preguntes. Finalment, hi ha una posada en comú per tal que cada alumn@ expliqui al@s seus company@s el que ha estudiat i entès a cada punt per tal que tots tinguin una idea del conjunt.
Si no hi ha res de nou, també farem una part d'aquesta activitat durant la vostra estada, però en aquesta comunicació podeu fer-vos una idea del seu funcionament.
Com veureu, un dels temes que es treballa a la posada en comú és el de les adaptacions dels vegetals al medi per a la supervivència pròpia i la de l'espècie. Hi ha un taller associat a aquest tema. En podeu fer un tast en un flash i la Guia de la Presentació corresponent que podeu veure on line o descarregar-vos des de https://sites.google.com/a/xtec.cat/seae/ciencia-des-del-cd-a

Materials previs per al Sistema Dunar
Presentació per a l'alumnat  http://www.xtec.cat/cda-empuries/MPDunesGPS2a.pps
Guia didàctica per al professorat http://www.xtec.cat/cda-empuries/GDDunesGPS2a.pdf
Vocabulari de termes geològics i botànics que és acosellable haver treballat a classe abans de venir:
http://www.xtec.cat/cda-empuries/VocabulariSistDunarGPS.pdf 

Els materials per a preparar la descoberta del jaciment d'Empúries són els mateixos contes que ja us hem fet arribar. La guia didàctica està en procés de revisió.

Ben cordialment,

Eusebi

dilluns, 22 de febrer de 2016

MATERIAL PREVI: EMPÚRIES


La importància cultural d’Empúries és innegable. La seva visita per a l'alumnat de Primària, però, necessita d’un esforç de contextualització.
Des del CdA hem comptat amb l’ajuda d’un personatge del segle I, en Màrius d’Empúries, i la dels seus amics, la Gal·la i en Tiberi.
A l'alumnat de cicle inicial li demanem que coneguin la història d’en Màrius i l’àvia Pina (un esquirol).
El de cicle mitjà i superior ha de conèixer com és un dia ordinari en la vida d'en Màrius.
Hi ha un material gràfic complementari per als alumnes amb dificultats de lectura, o per fer la darrera repassada de la història abans de venir a Empúries.
Lògicament el professorat disposa de les corresponents guies de continguts

Pel que fa a secundària, el conte dóna una idea de l'organització de la societat emporitana al segle I amb els mateixos personatges però ja en plena adolescència amb les relacions impossibles entre Màrius i Gal·la.

Així mateix, si es vol conèixer l'ambient de les termes només cal llegir El fill d'en Domici.

També fem arribar al professorat la guia de continguts i material complementari:

Cronologia d’Empúries (amb el comtat d’Empúries i la fundació de l’Escala)   http://www.xtec.cat/cda-empuries/MPSME2b.ppsTV3 va oferir un programa especial d'"Històries de Catalunya" dedicat a Empúries, amb un títol molt eloqüent: "Empúries, l'ànima de Catalunya"  http://www.tv3.cat/videos/709089


Al mateix canal de televisió, darrerament dintre del programa Odissees s'ha ofert un programa sobre la Dama Flàvia, que desenvolupa tot un seguit de coneixements sobre els costums i les modes femenines al món romà a partir del cap de bronze que es coneix amb aquest nom i que va ser localitzat a Empúries a final del segle XIX.


Visita virtual a l’Empúries romana (Jaume Mach) http://metmach.blogspot.com/Infografies de les ciutats romanes http://italicaromana.blogspot.com/Per si es vol fer un treball posterior a l’aulaDossier de treball amb suggeriments per al professorat

També podeu trobar altres materials de suport a la nostra web, a l’apartat de materials sobre Empúries i Ullastret   http://www.xtec.cat/cda-empuries/matempuries.htm

 
 
La visita a Empúries es pot completar amb tallers (d’Arqueologia, de Ceràmica), amb altres visites (a Sant Martí i Espigó Hel·lenístic, a Ullastret) i activitats concretes com la de cronologia. Esperem poder-vos-ho presentar tot i comentar-ho amb calma durant la vostra estada.

Fins la propera

Eusebi

dilluns, 15 de febrer de 2016

MATERIAL PREVI: SISTEMA DUNAR

Benvolguts companys de la Facultat de Ciències de l'Esducació de la UAB,
La llarga platja que forma tot el golf de Roses és, en realitat, un important Sistema Dunar.
Per descobrir i treballar aquest espai, proposem els alumnes de Primària de preparar la sortida amb una presentació en el centre.
Els materials es poden visualitzar directament des d'internet, però segons el navegador utilitzat es produeixen diversos problemes. Per aquest motiu, si s'ha d'utilitzar a classe, sempre és preferible descarregar-se el material a l'ordinador.
Per a l'alumnat de cicle inicial s'ha preparat l'activitat "Sorra i dunes" amb els següents materials:
Guió de continguts per al professorat: http://www.xtec.cat/cda-empuries/GCSistemaDunar1a.pdf

Per a la resta d'alumnat de Primària l'activitat s'anomena simplement "Sistema Dunar" amb els següents materials:
Presentació per a l'alumnat de Cicle Mitjà: http://www.xtec.cat/cda-empuries/MPSistemaDunar1b.pps
Presentació per a l'alumnat de Cicle Superior: http://www.xtec.cat/cda-empuries/MPSistemaDunar1c.pps
Guió de continguts per al professorat de Cicle Mitjà: http://www.xtec.cat/cda-empuries/GCSistemaDunar1b.pdf
Guió de continguts per al professorat de Cicle Superior: http://www.xtec.cat/cda-empuries/GCSistemaDunar1c.pdf

A la proposta de recerca autònoma amb gps, cal que l'alumnat identifiqui un text per a cadascun dels punts que ha de trobar. Per a això ha de comprendre els textos proposat. Per tal que puguin preparar prèviament aquest treball a l'aula abans de venir, els enviem un glossari amb termes botànics, geològics, històrics i paisatgístics que apareixen en els textos per a facilitar la tasca dels mestres en aquesta preparació.

I per si volen ampliar la informació els adrecem a la web del sistema dunar.

Trobareu moltes altres propostes i materials a la pàgina http://www.xtec.cat/cda-empuries/matdunes.htm

Fins aviat

Eusebidivendres, 12 de febrer de 2016

HORARI I CALENDARI D'ACTIVITATS

 Benvolguts companys de la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB,

Ena questa entrada us fem una proposta d'activitats per a desenvolupar durant la vostra estada a Empúries, els dies 4 i 5 i 11 i 12 d'abril. L'objectiu d'aquestes activitats és conèixer el funcionament pedagògic del CdA i les metodologies que aquest segueix. Així mateix, es reserva un espai per poder posar en comú les diverses metodologies emprades en funció de l'edat i les característiques de l'alumnat, tot i que aquest és un tema que s'anirà tractant durant les activitats.

Aquí exposem les activitats, tot i que, en funció del nombre final d'assistents, segurament caldrà fer una coreografia per tal de no fer-nos nosa en l'espai o per poder ocupar alternativament les dues aules de que disposem i podria canviar l'ordre en què es portin a terme aquestes activitats.

Dies 4 i 11 d'abril

09:00 Arribada a l'alberg d'Empúries
09.30 Presentació
11.00 Sistema dunar d'Empúries
13.00 Dinar de pícnic o a l'alberg
14.30 Jaciment d'Empúries
17.30 Fi de les activitats

Dies 11 i 12 d'abril

09.30 Posades en comú del sistema dunar i d'Empúries.
         Metodologies utilitzades.
13.00 Dinar a l'alberg

Tant pel Sistema Dunar com pel jaciment grecoromà d'Empúries analitzarem les diferents opcions i metodologies que oferim per als diversos nivells, des de l'Educació Infantil fins al Cicle Superior, ESO i Batxillerat, incidint, sobretot, en EI i Primària.
En les successives entrades a aquest bloc us anirem fent arribar els enllaços al material previ que fem arribar a les escoles perquè el treballin a l'aula abans de venir a Empúries. Us agrairem que també el treballeu vosaltres -tant el que va dirigit al professorat com a l'alumnat- per tal que us pugueu fer més el càrrec de la situació real de l'assistència a un Camp d'Aprenentatge.

Esperem que us sigui útil i que la vostra estada entre nosaltres us serveixi per animar-vos a fer el treball curricular fora de l'aula, a fi que l'alumnat conegui el territori de primera mà, perquè si el coneix l'estimarà, i, si l'estima, el conservarà per a les generacions futures.

Fins aviat
Eusebi
CdA Empúries

dimecres, 15 de juliol de 2015

BENVINGUTS

Salutacions cordials des d'Empúries!

Us hem pogut adjudicar una estada amb l'alumnat de la vostra Facultat els dies 1-5 i 11-12 d'abril de 2016
.
De moment us ajudem a situar-nos en el món:


View Camp d'aprenentatge Empúries in a larger map

Si voleu saber amb més detall el funcionament del camp d'aprenentatge Empúries, en el document adjunt hi trobareu tota la informació. Us recomanem llegir-lo abans de venir a la Jornada de coordinació del 23 de setembreon programarem les activitats que portareu a terme durant la vostra estada a Empúries.

Enllaç per fer la inscripció a la Jornada de coordinació


Com funciona el CdA Empúries

Ja ens anirem comunicant. De moment ens hauríeu de confirmar la vostra assistència a la Jornada de coordinació per correu electrònic o a través d'un comentari en aquest mateix blog. 
Segons el nombre d'assistents interessats, es facilitarà el poder dinar al mateix alberg, a les 14:00, per a aquells i aquelles que així ho vulgueu.
Per això ens serà convenient saber quantes persones es quedaran a dinar per fer-ne la reserva.

Passeu un bon estiu!
Eusebi i tot l'equip del CdA